הורים שכולים

הורים שכולים – דרך משרד הביטחון באמצעות המוסד לביטוח לאומי

משהו לא מובן לכם?