חוק סיעוד על ידי המוסד לביטוח לאומי

חוק סיעוד על ידי המוסד לביטוח לאומי לפי זכאות בשיעורים של 75%, 84% ,150%, 168%

משהו לא מובן לכם?