קיצבת נכות וקיצבת שירותים מיוחדים (שר''מ)

הקיצבה ניתנת למי שזקוק לעזרה רבה בביצוע פעולות היום יום.

למי שלא מקבל קצבת נכות ונקבע לו אחוז רפואי של 75% מנופה ומשוקלל לשירותים מיוחדים לפחות.

עולה חדש בשנתו הראשונה לעלייתו.

משהו לא מובן לכם?